Previous conferences: ClimateExistence 2010 and KlimatExistens 2008


ClimateExistence 2010

CE2010v3-big

CEMUS and the Sigtuna Foundation welcome you to Climate Existence November 1-3, 2010, in Sigtuna Sweden.

What are the existential aspects of the climate crisis? What do our values and visions have to do with the current crisis? Who are we as humans in this age of environmental crisis and what is our responsibility? Do we need to change the way we perceive nature and our role in society?

Program
Programme ClimateExstence 2010
Programme Folder ClimateExistence 2010

Documentation and media from the conference
Learning horizontally instead of drilling Sara Jeswani, SWEDEN.SE/BLOGS

Existentiella aspekter av klimatfrågan Hannes Kjörnsberg, Fria Tidningen

Hjälp miljörörelsen förnya sig! Sara Jeswani, Effekt klimatmagasinet

Haral Welzer: Vi stjäl från framtiden Sara Jeswani, Effekt klimatmagasinet

On Being an American Troubadour at the Swedish Climate Change Conference Alan AtKisson, Words & Music Blog

About the conference
On November 1-3, 2010, CEMUS, The Centre for Environment and Development Studies and CSD Uppsala, Uppsala Centre for Sustainable Development, along with The Sigtuna Foundation are welcoming you to a conference dealing with the underlying moral, existential and psychological aspects of human and societal responses to climate change. This will be a follow up Conference to a similar successful venture held in Sigtuna in 2008. The conference is going to run for 3 days and during that time we will not only be listening to inspiring keynotes and participating in rewarding workshops but also be listening to poetry, music and enjoying social events.

Background
Today, most of us know that climate change poses a real and serious threat to our societies. Information reaches us in the shape of numbers and facts in new scientific reports and in media coverage of political meetings and international summits. The message: we need to make deliberate changes in the way we live our lives in order to minimize our environmental impact.

But the changes proposed are often focused on the implementation of economic or technologic solutions and a lot of emphasis is being put on the physical and infrastructural aspects of this new challenge humanity faces. Very little is said about a need to challenge our minds, mindsets and lifestyles to respond to climate change or the moral, ethical and psychological aspects of the changes needed.


KlimatExistens 2008

KlimatExistens2008-poster-big

Välkommen till konferensen KlimatExistens 2008!

Under tre dagar i mars kommer vi att tillsammans med intresserade deltagare och spännande föreläsare få möjlighet att diskutera och fördjupa vår förståelse för vår tids viktigaste ödesfråga: klimatfrågan.

Uppmärksamheten kring klimatfrågan har under de senaste åren intensifierats och seglat upp som den kanske viktigaste utmaningen på den globala agendan. I samhällsdebatten betonas ofta hur vi som individer kan påverka utvecklingen i en mer hållbar riktning genom en förändrad konsumtion, exempelvis genom att byta ut våra glödlampor eller genom att köpa en miljöbil. Men är denna typ av åtgärder en långsiktig lösning på klimatproblematiken? Och är klimatfrågan i grunden verkligen en teknisk och ekonomisk fråga?

Sällan analyseras vilka bakomliggande värderingar, drivkrafter och tankesystem som lett fram till och ligger till grund för den ohållbara och historiskt sett helt unika resursförbrukning vi ser idag. Dessa centrala aspekter förtjänar att lyftas fram och tas i beaktande då man söker lösningar på det globala dilemma vi står inför. Kan det vara vårt sätt att tänka och relatera till vår omgivning som utgör det största hindret för att nå ett hållbart samhälle?

KlimatExistens 2008 program

KlimatExistens 2008 kulturprogram

Requiem-K-Vonnegut-big